Haberler:

E-bültenlere abone olmak için adınız soyadınız ve e-mail adresinizi yazın.


Yeni Jenerasyon
SPRUTCAM Version 11


                                    


Broşür ; 


   


V11 serisi ile matematiğinde alt yapıyı değiştirerek Cam marketinde  en üst  seviyelere yerleşen sistem,  2013 Sonu CIMDATA değerlendirmelerinde birinci sırada ,Şu anda dünyada en hızlı büyüyen CAM YAZILIMI firması. işleme hesaplamalarında % 80 hızlanan SPRUTCAM 11 , Alman Modülworks işleme stratejilerini bünyesine katarak işleme matematiğini baştan sona değiştirdi.
Pro Versiyonu içinde 2 eksen, 3 eksen, 4 eksen  5 eksen frezeleme,  torna ,Tel erezyon, Laser cut , Testere işlemelerinin yanısıra Advaced modülleri ile HSM işleme stratejileri ,7 Axis ROBOT  teknolojilerini içinde barındırıyor. Bu son değişiklerle beraber çoğu CAM programının desteklemediği  CAM live transfer modülleri ile istenilen CAD programından step by transfer ile CAM modülüne geçebilirsiniz. SolidWorks, T-Flex CAD , Kompas  , Alibre , SpaceClaim , Gemagic Design Direct , AutoCAD, SolidEdge, Inventor , Geomagic , Rapidform ,Rhino gibi programların içinden, bir komut girişi ile bu programlarla tek bir programmış gibi kullanılabilinmektedir.
EKİPMAN ;  İş parçasının işleme teknolojisini oluştuduğunda SprutCAM tezgah-takım kinematik şemasını dikkate alır. Netice olarak çeşitli tezgah tipleri için NC programlarının oluşturması mümkün, ayrıca hesaplanmış takım hareketleri tezgahın özellikleri dikkate alması için daha fazla değiştirilmesini gerektirmez. Klasik şemalı tezgahta tezgah takımlarının karşılıklı hareketini dikkate almak gerekli olmadığı takdirde takım yolunun hesaplanması uygun olan tezgahın soyut şeması için yapılır hem de takımların ve karşılıklı konumlarının ayrıntılı açıklama olmadan. Programalar oluşturduğunda ana eksenler için yanı sıra palet, sabit mesnet, punta başlığı, döner eksen freni v.b. ekstra eksenler için komutlar üretilir.Tezgahın kinematik şeması hem manuel kontrollü hem de program kontrollü cihazlar içerebilir.

İŞLEME SİMÜLASYONU ; SprutCAM kinematik şeması ve katı modeli esaslı her tezgahta iş parçası işlenme sürecinin simülasyonu sağlayan güçlü bir işleme simülasyon modülü içerir. İşleme simülasyonu imkanı emek yoğunun, takım ömrünün, ekipman tokluğunun ve diğer parametrelerin kriterlerine göre işleme teknolojisinin optimize edilmesini sağlar. Simülasyon sürecinde tezgah destekleme ve çalıştırma mekanizmaları dikkate alarak iş parçasının işlenme süreci görsel kontrol yöntemi ile  kullanıcı tarafından kontrol edilir. Ayrıca, çarpışmalar ve kabul edilmez kesme değerleri alğıladığı program blokları sistem tarafından otomatik olarak işaretlenir. SprutCAM paketi metal kesme ekipmanlarının bütün tipleri (50’den fazla kinematik şemaları) kapsayan tezgahlar seti  içerir.


İşleme simülasyon modülü aşağıdaki imkanları sunar:

- Kinematik şemasına göre tezgah takımlarının hareketlerini dikkate alarak çok eksenli işleme simülasyonu. 

- İşleme süreci gerçekçi emülasyonu.

- İşlenmiş modelinin yüksek aslına uygunluğu işleme kalitesinin görsel kontrolü ve olanaklı eksiklerin algılanmasını sağlar.  

- Tamamlanmamış alanların ve katı model penetrasyon alanlarının görselleştirme.

- İşlenmiş iş parçası başlangıç modeli ile karşılaştırma imkanı. 

- Kalan malzeme görsel kontrolü.

- Simülasyon sürecinde yarıçap ve uzunluk telafisinin ayarlanması.


  

TAKIM ; Takımların farklı türleri takım kütüphanesine veya lokal takım kutularına birleştirebilir, ki ilgili tezgahlar ile ilişkin olabilir. Üreticiden veya teknolog için tercihli olan özelliklerine göre gruplandırılmış uygulamalı takımlardan oluşturulmuş takım kütüphaneleri kullanılabilir. Seçilmiş ekipmana bağlı olarak sistemde ancak şu ekipmanda gerçekleştirilebileceği işleme yöntemleri etkinleştirilir. Varsayılan işleme parametreleri de seçilmiş ekipmana bağlı olarak getirilir.


POSTPROCESSOR ; Takım yolu hesaplandığında komutlar doğrudan yönetilen tezgah eksenleri için kendi kinematik şemasına göre oluşturulur. Bu da kontrol programı oluştukma sırasında postprocessorda koordinatların ek karmaşık yeniden hesaplanmasını önler. Dahili postprocessor jeneratörü teknoloji uzmanı tarafından bağımsız olarak herhangi bir CNC sisteminin ayarlanmasını sağlar. Dil yardımının ve desen mekanizmasının olması  esnekliği ve verimliliği sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ve interaktif yardım sayesinde postprocessor oluşturma görevinin çözülmesi kolay hale geldi. SprutCAM paketi farklı tip işleme tesisleri ve CNC sistemleri için tam postprocessor kütüphanesini içerir.


GEOMETRİK MODEL ;     

Model için geometrik bilgileri içeren dosyayı içeri aktarması, geometrik model yapısının düzeltmesi, herhangi bir geometrik objenin mekansal dönüşümü oluşturması, mevcut öğelere dayanarak yeni öğeleri oluşturması, objenin görsel özelliklerinin ayarlanması sürecin ilk kısmıdır.   

Modelin öğelerine erişim model yapısı penceresinden sağlanır hem de interaktif ekran seçenekleri kullanıldığı için.

Sistemin yeni arayüzü animasyon gösterimleriiçerir ve ekran ayarlaması sağlayan çoklu pencere özelliği desteğini sağlar bu da kullanıcının aynı anda birkaç projeksiyonda model seyredebilmesi için imkanı sunar.     


Model ile çalışmalar

Geometrik modelin ve sayısının sınırsız karmaşıklığı
Katıların, yüzeylerin, kılavuz ve eğrisel geometrik objelerin tam destek
Yüzeyler arasındaki boşlukların ve çatlakların doğru işlenmesi
Analiz ve arızalı yüzeylerin otomatik düzeltmesi
Tüm model veya model parçalarının mekansal dönüşümleri
Model veya parçaları parametresini ölçümü
Düzleme,  3D modelin dış kenarlarına ve ayrı yüzeylerine yansıtarak eğriler oluşturması  
Koordinat sistemlerinin interaktif yaratma ve kontrolü
Tümleşik ortamda iki boyutlu yapılar
2D objelerin simultane grafiksel ve metinsel gösterimi
Parametrik geometrik modellerinin oluşturulması için güçlü takımlar 
Geometrik hesap makinesi 
Geometrik modelin hierarşik yapısı

SprutCAM’de geometrik modelin hierarşik (ağaç şeklinde) yapısı vardır. Şu yapı düzenlenebilir ve katıları, yüzeyleri, kafesleri ve eğrileri içerebilir. Modelde objeler sayısı üzerinde hiçbir kısaltma yoktur.

Objeler yapısal klasörler (gruplar) içinde yerleştirilebilir. Bu objeler farklı klasörlerinde geometrik modelin yapısını oluşturur. Bu yöntem tam olarak modern bilgisayarda dosyalar depolamak için kullanılan yöntemle aynıdır. 

 İş parçası (kütük) sıkımlı düz serbest formlu şekil, küp (yükseklik, genişlik, uzunluk), serbest form, örneğin dövme veya dökme, bir ya da daha fazla farklı takımlarla işlendikten sonra kalan malzeme olarak temsil edebilir.                

“Dönüşüm” model penceresi


Sağlanan mekansal dönüşüm özellikleri kullanıcıya bir modeli ayarlamak için tüm gerekli takımlar verir. Sağdaki resme bakın – resmi daha büyük görmek için üzerine tıklayın.   

Model alımı

Geometrik model herhangibir CAD sisteminde hazırlanmış olabilir ve aşağıdaki dosya biçimleri kullanarak SprutCAM sistemine alınabilir: 

IGES (*.igs, *.iges)
DXF (*.dxf)
STL (*.stl)
VRML (*.wrl)
PostScript (*.ps, *.eps)
Parasolid text (*.x_t, *.xmt_txt)
Parasolid binary (*.x_b, *.xmt_bin)
Rhinoceros (*.3dm)
Sprut Models (*.sgm)
SolidWorks (*.SLDASM, *.ASM, *.SLDPRT, *.PRT, *.SLDDRW, *.DRW)
Step (*.stp, *.step)
Metin oluşturması


Metin Oluşturulması ;

İşleme için metin herhangi bir yüklenmiş Windows True Type Fonts’u kullanarak doğrudan SprutCAM’de oluşturulabilir. Metin düzlem üzerinde işlenmesi için kullanılan eğrilere dönüştürülür veya yüzeylere yansıtılır. Metin farklı parametreleri kullanarak bir çizgi boyunca veya bir daire etrafında yerleştirilebilir.   
2 / 2.5 Eksen Freze İşleme

Ceplerde, adalarda, slotlarda, dikey kenarlarda, düz yüzeylerde ve deliklerden oluşan parçaların işlemi için kullanılır. Genellikle SprutCAM kaba ve ince işleme yollarını oluşturur. SprutCAM güçlü bir otomatik geometri tanıma özelliğine sahiptir. Her tip delik işleme desteklenmektedir.

2.5 eksenli işleme cep, yuva, delik, yatay alan, dikey duvar ve pah oluşturur; bazı kumanda kontrolleri ile açık ve kapalı eğrilerin yol çizgilerini, metin işlemelerini ve düz alandaki sanatsal öğeleri oluşturur.

İşleme ilişkin standart operasyonlarının listesi:

 • Paralel giriş
 • Eşit mesafede giriş
 • Yatay yüzeyleri otomatik algılayarak yatay alan işleme
 • Dikey duvar işleme (spiral yolu kullanımı dahil)
 • Cep açma
 • Delik işleme  
 • Delik işleme (merkezleme, delme, delik büyütme, freze, diş açma)
 • Kontur boyunca işleme
 • Oyma   


Ayrıca SprutCAM sistemin temel olarak kapalı eğrileri kullanarak iş parçasının üç boyutlu görüntüsü oluşturma ımkanına özel önemi vermek lazım. Girinti, çıkıntı ve yuvalar takım kiti olarak oluşturan iş parçasının çizimini kullanarak teknolog sistemdeki her öğe için tip ve parametre tanımlayıp teknolojik işleminin süreçini önemli ölçüde kolaylaştırılan üç boyutlu iş parçasının görüntüsünü elde eder. Parametreler değiştirme ve düzeltme edildiği sürece üç boyutlu iş parçasının görüntüsü sistem tarafından otomatik olarak yeniden oluşturulur.   


3 Eksen İşleme

Bu işlemin özelliği, takımın aynı anda iş parçasının üç eksenine göre hareket edebilmesidir. Diger yandan, SprutCAM'in üç eksende de hareket edebilmesi için iş parçasının 3D modeli olması gerekir. Herhangi bir CAD sisteminde iş parçası modellenip, takım yolları kolaylıkla çıkartılabilir.  Herhangi bir CAD sisteminden modelleri kullanılarak etkili işlem programlama.

Avantajları:

 • Yüksek işleme kalitesi
 • Takım masraflarının minimize edilmesi
 • NC programının oluşturma süresinin azalması
 • İşlem süresinin kısalması 
 • Çarpma kontrolü

SprutCAM sisteminde eğri şekillendiren satıh olan iş parçalarının işlenmesinin gerçekleştirebilmesi için normal ve yüksek hızlı frezeleme geniş bir strateji çeşitliği vardır. 

SprutCAM sisteminde eğri şekillendiren satıh olan iş parçalarının işlenmesinin gerçekleştirebilmesi için normal ve yüksek hızlı frezeleme geniş bir strateji çeşitliği vardır. SprutCAM sistemi tepecelik değerini dikkate alarak takım yolunun oluşturma imkanı özelliği istenilen kalitede ve temizlikte yüzey oluşturmasını sağlar.Düzgün takım yolunun oluşturma fonksiyonu teçhizatınızın sert çalışma modunu önler ve kullanım süresini önemli ölçüde uzatır.

Operasyonlar:

3D Kaba işleme :

 • Dilme işleme (Z Ekseni için sabit seviede);
 • Doğrusal işleme (X Ekseni için tanımlanmış açı altında);

 • Kontrollü işleme (kılavuz egriye paralel veya dik olarak); 
 • Dilme işleme (Arşimet spiraline göre yuvarlak havuzlar işleme);
 • Takım yolu eğriliği ve trokoidal kesimi, minimum yarıçapı sınırlaması ile bölge seçimi.


 • Dilme işleme (Z Ekseni için sabit seviede);
 • Yatay alan işleme (farklı düzeylerde yatay hareket dizisi);
 • Doğrusal işleme (X Ekseni için tanımlanmış açı altında);
 • Kontrollü işleme (kılavuz eğriye paralel veya dik);
 • Komple doğrusal ve dilme işleme (düz ve sarp alanlar işlemesinin optimizasyonu);

Optimize edilmiş doğrusal işleme (yüzey eğimine yönelik işleme optimizasyonu);3D ince işleme (tepeciğin değerine göre edilmiş optimizasyonu);Birleşik işleme (eşit mesafede düz yüzey işlenmesi ile dilme işleme);3E eğri işlenmesi;Oyma işlemesi (3D köşelerde artı frezeleme imkanı ile).Operasyon için esnek parametreli takım yolunun kopyalaması mevcuttur.

TALEBİNİZE GÖRE PROFESYONEL SprutCAM MODÜLLERİ  ;

TORNALAMA 

TORNA - FREZELEME

TEL EREZYON ( 2 ve 4 AXIS )

ÇOK AMAÇLI  TEZGAHLARDA İŞLEME 

JET KESİM   ( Laser , plasma , su ,Oxyjen )

DÖNER TAKIMLA İŞLEME SprutCAM 5 Eksen Sürekli İşleme ( 5 Axis Simultaneous)


SprutCAM'ın bütün çok eksenli makineler için CLData oluşturulmasını sağlayan 5- eksen sürekli işleme stratejileri vardır. CLData, işleme sırasında takımla makinenin çarpışmasını önlemek için, takım yolunu makinenin oluşturulan 3D modelini dikkate alarak çıkarır.

5 Eksen sürekli işleme süresinde tezgahın tüm 5 eksen boyunca eşzamanlı hareket oluşabilir. Freze hareketi kontrol stratejileri yanı sıra takım ekseninin oryantasyonu kontrol stratejilerinin kullanılması 5 eksen sürekli işlemenin özelliğidir.İşlenmiş iş parçası üzerinde takım hareketleri stratejileri, örneğin, dilme yöntemiyle kaba malzeme boşaltması, tepecik yüksekliğinin değerini sabit sağlayan ince hareketleri, yüzey üzerinden tanımlanmış eğriler boyunca hareketler, yüzeydeki eğriler arasında, kontrol yüzeyleri arasında v.b. iyi tanımlanır. Takım eksenin oryantasyonu kontrol stratejileri ise belirli kurallar altında işlenme edildiği zaman takım ekseninin eğiminin değiştirebilmesi sağlayan yöntemdir. Freze ekseni normale göre işlenmiş yüzeye doğru yönelme - programlama açısından en kolay yöntemdir. Fakat yöntemde takım yolunun eksenler boyunca taşıma menzilinin dışına çıkması, iş parçasının iç haznelerinin işleme edilememesi, kesim noktasının küçük kesim alanında bulunduğundan kesici takımın ömrünün kısa olması ve  dış alanına göre eksenel alanda kesme hızının daha az olması gibi birçok kusurlar vardır. Ayrıca bu işleme yöntemi kullanıldığı zaman fiksaj bulunmasının, takım tutucu geometrisinin hesaplanmasını ve iş parçasının işlenmeyen formlardan kaçınmasını zorlaştırılır. Tüm sorunların çözülmesi için SprutCAM sisteminde işlenmiş iş parçasının yüzeyine göre çeşitli freze oryantasyonu kontrol stratejileri kullanılmaktadır. 

Kaba dilme ve kaba dalma işlemleri.

Belirtilen hatve ile ince işleme, pasolar arasındaki tepecik yüksekliğini desteği ile ince işleme ve kesintisiz ince işleme.

Tek yönde spiral ve zigzag şeklinde takım hareketleri.

Klavuz eğrileri arasında takım yolu oluşturması.

İş parçası kenarındaki kontur boyunca 5 eksenli işleme.

Yansıtılmış 3 eksenli takım yolundan 5 eksenli hareketlerin oluşturulması.

Kesici kenar parçası ile eğimli yüzey işlenmesi.

Ölçüm makinesi verilerinin geometriye göre dönüşüm.Strategies of tool axis control

Yanlara doğru eksenel eğim açısının ve takım hareket yönünün bağımsız tanımlanması. 

Nokta üzerinden yüzeye, yüzeyden noktaya, eğimden yüzeye, yüzeyden eğime doğru kesicinin yönelimi. 

Parça işlemesini etkilemeyen ve makinenin limitlerini aşmayan özelleştirilmiş eğim ve tanımlanmış açılar arasındaki takımm hareketinin kontrolü.   

Araç eğilimin minimum açısının kontrolü tutucu iş parçasıyla çarpışmalarına neden olan hareketlerin kaçınmasına yardımcı olur.

Çarpışma önleme fonksiyonu çarpışmadan önce takım eksenlerini otomatik olarak değiştirir. Kesici sistem tarafından belirtilen mesafede eğriltilir ve engeli geçtikten sonra frezeleme açısı tüm takım yolu için tanımlanmış değerine dönüşür. 


Daha detaylı bilgi için ; www.tr.sprutcam.com adresini ziyaret edebilir veya firmamızdan bilgi alabilirsiniz.